ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

พิธีสรงน้ำพระมหาธาตุเจดีย์และสักการะบูชาพระสัพพัญญเจ้าเดชเมือง


08 เมษายน 2564 24
พิธีสรงน้ำพระมหาธาตุเจดีย์และสักการะบูชาพระสัพพัญญเจ้าเดชเมือง
......เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. นางนุสรา ยันตรโกวิท ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นร่วมพิธีสรงน้ำพระมหาธาตุเจดีย์และสักการะบูชาพระสัพพัญญเจ้าเดชเมือง โดยมีพระครูสิริญาณวัชร์ เจ้าอาวาสวัดเชียงยืน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมี นายมนต์ชัย พงษ์เกียรติก้อง รองปลัดเทศบาล นายวรเชษฐ์ ไชยหล้า หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นางสาวดาริกา เตชะวัง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำนักการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน คณะครู นักเรียน และคณะศรัทธาประชาชนชาวเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีดังกล่าว.
  
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่