ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

ประเมินคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการจัดการสาธารณภัยดีเด่น ระดับเขต 10


08 เมษายน 2564 23
ประเมินคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการจัดการสาธารณภัยดีเด่น ระดับเขต 10
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 ณ ห้องบัวตอง สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ นายสุรพล ภู่บุบผา รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ นายวิเชียร บุตรศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณภัย จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง ที่ให้เกียรติเป็นประธานกรรมการประเมินคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการจัดการสาธารณภัยดีเด่น ระดับเขต 10              เพื่อประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการจัดการสาธารณภัยดีเด่นที่เข้าร่วมการคัดเลือก เป็นตัวแทนระดับจังหวัดไปแข่งขันระดับภูมิภาคและระดับประเทศต่อไป รวมทั้งยกระดับและเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้เป็นมาตรฐานสากล ยกย่องเชิดชูเกียรติและเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากหน่วยงานต่างๆ และนายวรเชษฐ์ ไชยหล้า หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นายอินสอน บุญเผือก หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหัวหน้าสถานีดับเพลิง ตลอดจนเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลฯ ให้การต้อนรับ
  
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่