ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

มอบผ้าไตรในการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2564


05 เมษายน 2564 52
วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 นางนุสรา ยันตรโกวิท ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานมอบผ้าไตรในการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนตามโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2564 โดยมี นายสุรพล ภู่บุบผา รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ นางอัญชิสา ควัฒน์กุล ผอ.ส่วนบริหารการศึกษา นางสาวดาริกา เตชะวัง ผอ.ส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำนักการศึกษา เข้าร่วม ณ พระอุโบสถ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
   

Gallery

  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่