ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ที่สำเร็จการศึกษาระดับอนุบาล 3


05 เมษายน 2564 46
วันที่ 4 เมษายน 2564 นางนุสรา ยันตรโกวิท ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฮอมปอยฮ้อยใจ๋ ส่งปี้ใหญ่ไปโฮงเฮียน โดยมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ที่สำเร็จการศึกษาระดับอนุบาล 3 โดยมี นายสุรพล ภู่บุบผา รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ นางอัญชิสา ควัฒน์กุล ผอ.ส่วนบริหารการศึกษา สำนักการศึกษา คณะครู และผู้ปกครองของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เข้าร่วม ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่
  
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่