ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

เริ่มแล้ว! เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ประชาชนออกมาใช้สิทธิอย่างคึกคักตั้งแต่เช้าตรู่


30 มีนาคม 2564 79
เริ่มแล้ว! เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ประชาชนออกมาใช้สิทธิอย่างคึกคักตั้งแต่เช้าตรู่
วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 นางนุสรา ยันตรโกวิท ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายประสงค์ เรือนสอน นายมนต์ชัย พงษ์เกียรติก้อง นายสุรพล ภู่บุบผา รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ โดยมี นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครเชียงใหม่ พ.ต.อ.ชัยวัฒน์ พรหมสุข นายจักรินทร์ สิรินทรภูมิ กรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมสังเกตการณ์ ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 24 มูลนิธิพุทธสถานเชียงใหม่
    จากนั้น ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครเชียงใหม่ได้ไปตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ หน่วยเลือกตั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเชียงใหม่ (1) (2) และหน่วยเลือกตั้งปะรำวัดหัวฝาย (1) (2) ซึ่งภาพรวมของการจัดการเลือกตั้งในช่วงเช้านี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งตั้งแต่เช้าตรู่ในเวลา            08.00 น.
เทศบาลนครเชียงใหม่ขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ในวันนี้ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่   
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่