ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

ตรวจร้านอาหารสลัดคุณนาย ร้านกวงราดหน้ายอดผัก ร้านข้าวต้มย้ง ร้านเรือนไม้ไทยใหญ่


23 กุมภาพันธ์ 2564 14
   
 
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ฝ่ายบริการสาธารณสุข สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจเฝ้าระวังและให้คำแนะนำด้านความปลอดภัยของอาหาร ภายใต้กิจกรรรม " 100 ร้านอาหารปลอดภัย เทศบาลนครเชียงใหม่ " ณ ร้านสลัดคุณนาย ร้านกวงราดหน้ายอดผัก ร้านข้าวต้มย้ง ร้านเรือนไม้ไทยใหญ่
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ติดต่อเรา   + ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - หนังสือสั่งการ/กฎหมาย/ระเบียบ   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่