ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

ติดตามเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงและผู้มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนบ้านใหม่ ชุมชนบ้านแพะ ชุมชนต้นขาม


23 กุมภาพันธ์ 2564 15
ติดตามเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงและผู้มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน ตามรูปแบบการดูแลสุขภาพระยะยาว (Long term care)
      วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 งานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับ Care giver ลงติดตามเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงและผู้มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน ตามรูปแบบการดูแลสุขภาพระยะยาว (Long term care) ในการปฏิบัติงานวันนี้ ได้ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมประเมินผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงรายเก่าในชุมชนบ้านแพะ จำนวน 3 ราย ชุมชนต้นขาม 1 ราย ประเมินผู้ป่วยรายใหม่จำนวน จำนวน 1ราย พร้อมกันนี้ได้ให้บริการเจาะเลือดผู้สูงอายุติดบ้าน จำนวน 1ราย และคำแนะนำในการรับประทานยา และอาหารตามแผนการรักษา แนะนำการปฏิบัติตัวและดูแลตนเองตามพยาธิสภาพ อย่างเหมาะสม

  

Gallery

  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ติดต่อเรา   + ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - หนังสือสั่งการ/กฎหมาย/ระเบียบ   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่