ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

เติมรักให้อากาศ


18 กุมภาพันธ์ 2564 32

เติมรักให้อากาศ

 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 นางนุสรา ยันตรโกวิท ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวรายงาน นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ที่ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานเติมรักให้อากาศ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาปัญหา พร้อมรับมือกับผลกระทบปัญหาฝุ่นควัน โดยมีหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมจัดกิจกรรม มีการลงนามเพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการพ่นละอองน้ำรอบอาคาร การเปิดหุ่นยนต์พ่นละอองน้ำ เพื่อแสดงสัญลักษณ์ Kick - off การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน นิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย ณ บริเวณข่วงประตูท่าแพ

    
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ติดต่อเรา   + ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - หนังสือสั่งการ/กฎหมาย/ระเบียบ   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่