ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

การประชุมชี้แจงผู้สมัครรับเลือกตั้งตามโครงการเลือกตั้งท้องถิ่นเชิงสมานฉันท์


18 กุมภาพันธ์ 2564 35
การประชุมชี้แจงผู้สมัครรับเลือกตั้งตามโครงการเลือกตั้งท้องถิ่นเชิงสมานฉันท์
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกันจัดการประชุมชี้แจงผู้สมัครรับเลือกตั้งตามโครงการเลือกตั้งท้องถิ่นเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี โดยได้รับเกียรติจาก นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครเชียงใหม่ นายจักรินทร์ สิรินทรภูมิ และ พ.ต.อ.ชัยวัฒน์ พรหมสุข กรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายมนต์ชัย พงษ์เกียรติก้อง รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ ตลอดจนผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และมีการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook live ไปยัง อปท. ทุกแห่ง ในจังหวัดเชียงใหม่
การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบัติในการเลือกตั้งแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง และผู้ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อสร้างการยอมรับเรื่องการรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้รักสามัคคี การรักษาความเป็นมิตรก่อนและหลังการเลือกตั้งแก่ผู้รับสมัครเบือกตั้ง เพื่อให้การหาเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส ไม่กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ไม่มีการซื้อสิทธิขายเสียงและใส่ร้ายป้ายสีซึ่งกันและกัน

      
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ติดต่อเรา   + ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - หนังสือสั่งการ/กฎหมาย/ระเบียบ   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่