ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

การเตรียมการจัดงานประเพณีสงกรานต์ (ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่) ประจำปี 2564


18 กุมภาพันธ์ 2564 255
การเตรียมการจัดงานประเพณีสงกรานต์ (ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่) ประจำปี 2564
     วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 นางนุสรา ยันตรโกวิท ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม #การเตรียมการจัดงานประเพณีสงกรานต์ (ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่) ประจำปี 2564 โดยมีนายสุรพล ภู่บุบผา รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ นางสาวดาริกา เตชะวัง ผู้อำนวยการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นายอินสม ปัญญาโสภา บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ หัวหน้าส่วนการงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง พระภิกษุสงฆ์ ตัวแทนจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมประชุม เพื่อประชุมปรึกษาหารือในการเตรียมจัดงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่ (ประเพณีสงกรานต์) ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมบัวระวง ชั้น 2 อาคาร6 สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่
    
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ติดต่อเรา   + ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - หนังสือสั่งการ/กฎหมาย/ระเบียบ   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่