ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

เทศบาลนครเชียงใหม่ สู้ภัยโควิด-19 วันที่ 22 ม.ค. 64


26 มกราคม 2564 36
คุมเข้มมาตรการป้องกันโรคในหน่วยงานสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ พร้อมออกรณรงค์สวมใส่หน้ากากอนามัย 100% และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในพื้นที่สาธารณะ
(เทศบาลนครเชียงใหม่ สู้ภัยโควิด-19 วันที่ 22 มกราคม 2564)
--------------------------------------
ศปก.ทน.ชม. ภายใต้การอำนวยการของนายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มอบหมายให้ส่วนงานต่างๆ ภายใต้สังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ปฏิบัติงาน ดังนี้
--------------------------------------
  ทำความสะอาดศูนย์อาหารเทศบาลนครเชียงใหม่
- ฝ่ายบริการสาธารณสุข สำนักการสาธารณสุขฯ ร่วมกับ สำนักปลัดเทศบาล และผู้ค้าในศูนย์อาหารเทศบาลนครเชียงใหม่ จัดกิจกรรม 5 ส. และล้างทำความสะอาด ศูนย์อาหารเทศบาลนครเชียงใหม่
  ตรวจมาตรการป้องกันโรคในสถานศึกษา
- คณะทำงานสำนักการศึกษา ออกตรวจมาตรการการคัดกรองและการป้องกันโรคโควิด-19 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลจำนวน 11 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 1 แห่ง
  อสม. รณรงค์ให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัย 100%
นายรัตน์ประกร ธนัทพวงเงินมาก หน.ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพฯ และทีมงาน ออกรณรงค์ให้
  อสม.แขวงนครพิงค์ ในชุมชนกู่เต้า​ ออกตรวจคัดกรองและแนะนำประชาชนและคนต่างด้าวสวมหน้ากากอนามัยป้องกันโรคโควิด-19
  อสม.แขวงศรีวิชัย ในชุมชนแจ่งหัวลิน และชุมชนป่าห้าออกตรวจคัดกรองและแนะนำประชาชนสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรคโควิด-19
  อสม.แขวงเม็งราย ในชุมชนศรีสุพรรณ​ ออกตรวจคัดกรองและแนะนำประชาชนสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรคโควิด-19
  อสม.แขวงกาวิละ ในชุมชนเคหะเชียงใหม่ตรวจคัดกรองและแนะนำประชาชนสวมหน้ากากอนามัย​ เพื่อป้องกันโรคโควิด-19
  พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในจุดเสี่ยงและพื้นที่สาธารณะ
  งานรักษาความสะอาด แขวงเม็งราย พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณวัดชัยมงคล วัดทรายมูล(พม่า) วัดทรายมูลเมือง ศาลเจ้าแม่ทับทิม และมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล
  งานรักษาความสะอาด แขวงกาวิละ พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณจุดเสี่ยงในพื้นที่สาธารณะ บริเวณราวสะพานนวรัฐ ม้านั่งในบริเวณสวนหย่อมเชิงสะพานนวรัฐ ตู้โทรศัพท์สาธารณะ บริเวณท่าเรือ ท่าศรีโขง ม้านั่งในบริเวณท่าศรีโขง
 
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ติดต่อเรา   + ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - หนังสือสั่งการ/กฎหมาย/ระเบียบ   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่