ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

เทศบาลนครเชียงใหม่ สู้ภัยโควิด-19 วันที่ 21 ม.ค. 64


26 มกราคม 2564 43
ประสานความร่วมมือสถานประกอบการ สถานศึกษา คุมเข้มมาตรการป้องกันโรค รณรงค์สวมใส่หน้ากากอนามัย 100% และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในพื้นที่สาธารณะ  
(เทศบาลนครเชียงใหม่ สู้ภัยโควิด-19 วันที่ 21 มกราคม 2564)
----------------------------------------------
ศปก.ทน.ชม. ภายใต้การอำนวยการของนายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มอบหมายให้ส่วนงานต่างๆ ภายใต้สังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ปฏิบัติงาน ดังนี้
----------------------------------------------
  ตรวจมาตรการป้องกันโรคในสถานที่ออกกำลัง
- คณะทำงานสำนักการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจติดตามและให้คำแนะนำผู้ประกอบการ ผู้ควบคุมดูแลสถานที่ออกกำลังกาย ให้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคโควิด-19 ณ ฟิตเนส Good Gym
  ตรวจมาตรการป้องกันโรคในสถานศึกษา
- คณะทำงานสำนักการศึกษา ออกตรวจมาตรการการคัดกรองและการป้องกันโรคโควิด-19 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลจำนวน 11 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 1 แห่ง
  อสม. รณรงค์ให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัย 100%
นายรัตน์ประกร ธนัทพวงเงินมาก หน.ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพฯ และทีมงาน ออกรณรงค์ให้
  อสม.แขวงศรีวิชัย ในชุมชนทานตะวัน และชุมชนแจ่งหัวลิน ออกตรวจคัดกรองและแนะนำประชาชนสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรคโควิด-19
  อสม.แขวงเม็งราย ในชุมชนลอยเคราะห์ ออกตรวจคัดกรองและแนะนำประชาชนสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรคโควิด-19
  อสม.แขวงกาวิละ ในชุมชนเคหะเชียงใหม่ และชุมชน ร.7​ พัน 1​ โดยร่วมกับชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน​ กองพันทหารราบที่​ 1​ ศูนย์สุขภาพเมืองกาย และ ผอ.ดนัยสารพฤกษ์​ ผอ.ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม​ฯ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาในพื้นที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19​ พร้อมแนะนำให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัย​
  พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในจุดเสี่ยงและพื้นที่สาธารณะ
  งานรักษาความสะอาด แขวงศรีวิชัย พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณสะพานลอยคนข้าม และสะพานข้ามคูเมืองในเขตรับผิดชอบ
  งานรักษาความสะอาด แขวงเม็งราย พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณสะพานนวรัฐ จวนผู้ว่าราชการจังหวัด วัดอุปคุต และสะพานข้ามคูเมืองหน้าวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการเชียงใหม่
  งานรักษาความสะอาด แขวงกาวิละ พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณจุดเสี่ยงในพื้นที่สาธารณะ บริเวณราวสะพานขัวเหล็ก ที่นั่งพักคอยรถโดยสาร บริเวณที่นั่งสาธารณะริมน้ำปิง ตู้โทรศัพท์สาธารณะ และราวสะพานเม็งราย
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ติดต่อเรา   + ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - หนังสือสั่งการ/กฎหมาย/ระเบียบ   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่