ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

เทศบาลนครเชียงใหม่ สู้ภัยโควิด-19 วันที่ 20 ม.ค. 64


26 มกราคม 2564 47
ตรวจติดตามสร้างความมั่นใจในทุกสถานที่ ทุกกิจกรรม ควบคู่กับการรณรงค์สวมใส่หน้ากาก และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในจุดเสี่ยง
(เทศบาลนครเชียงใหม่ สู้ภัยโควิด-19 วันที่ 20 มกราคม 2564)
-----------------------------------------
ศปก.ทน.ชม. ภายใต้การอำนวยการของนายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มอบหมายให้ส่วนงานต่างๆ ภายใต้สังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ปฏิบัติงาน ดังนี้
-----------------------------------------
  ตรวจมาตรการป้องกันโรคในสถานที่ออกกำลัง
- คณะทำงานสำนักการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจติดตามและให้คำแนะนำผู้ประกอบการ ผู้ควบคุมดูแลสถานที่ออกกำลังกาย ให้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคโควิด-19 ณ Miss Fitness
  ตรวจมาตรการป้องกันโรคในสถานศึกษา
- คณะทำงานสำนักการศึกษา ออกตรวจมาตรการการคัดกรองและการป้องกันโรคโควิด-19 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลจำนวน 11 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 1 แห่ง
  อสม. รณรงค์ให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัย 100%
นายรัตน์ประกร ธนัทพวงเงินมาก หน.ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพฯ และทีมงาน ออกรณรงค์ให้
  อสม.แขวงศรีวิชัย ในชุมชนทานตะวัน ออกตรวจคัดกรอง และแนะนำประชาชนให้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรคโควิด-19
  อสม.แขวงเม็งราย ในชุมชนหมื่นสาร ออกตรวจคัดกรอง และแนะนำประชาชนให้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรคโควิด-19
  อสม.แขวงนครพิงค์ ในชุมชนป่าเป้า ออกตรวจคัดกรอง และแนะนำประชาชน และคนต่างด้าว ให้สวมหน้ากากอนามัยป้องกันโรคโควิด-19
  ตรวจมาตรการป้องกันโรคในการจัดงานศพ
- ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค ตรวจมาตรการการป้องกันโรคโควิด-19 ในการจัดงานศพ ณ วัดสวนดอก พระอารามหลวง ตามที่เจ้าภาพมาจัดทำ MOU
  ตรวจระบบระบายอากาศในสถานบริการ
- นายดนัย สารพฤกษ์ ผอ.ส่วนส่งเสริมสาธารณสุข และนายตรวจส่วนควบคุมอาคาร สำนักการช่าง เข้าตรวจระบบการระบายอากาศของสถานบริการฯ ตามข้อสั่งการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ณ ร้านกูดบาร์
  ตรวจติดตามมาตรการป้องกันโรคในร้านอาหาร
- นายธวัชชัย กันทะวันนา ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุขฯ นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจติดตามและให้คำแนะนำผู้ประกอบการร้านอาหาร ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) อย่างเคร่งครัด ณ ร้าน The baristro และร้าน Keep in touch
  พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในจุดเสี่ยงและพื้นที่สาธารณะ
  งานรักษาความสะอาด แขวงศรีวิชัย พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามคำร้อง บริเวณโสภา คาเฟ่
  งานรักษาความสะอาด แขวงเม็งราย พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณมัสยิดช้างคลานเชียงใหม่ สุเหร่าอิสลามเชียงใหม่ วัดดาวดึงษ์ วัดเมืองมาง และข่วงประตูท่าแพ
  งานรักษาความสะอาด แขวงกาวิละ พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณจุดเสี่ยงในพื้นที่สาธารณะ ถนนเจริญเมือง บริเวณม้านั่งพักรอรถโดยสาร ราวสแตนเลสบนฟุตบาท หน้าโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน และตู้โทรศัพท์สาธารณะ
 
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ติดต่อเรา   + ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - หนังสือสั่งการ/กฎหมาย/ระเบียบ   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่