ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

เทศบาลนครเชียงใหม่ สู้ภัยโควิด-19 วันที่ 19 ม.ค. 64


21 มกราคม 2564 88
ล้างตลาด สร้างความมั่นใจ   พร้อมออกตรวจติดตามมาตรการป้องกันโรคในสถานศึกษา-สถานที่ออกกำลังกาย รณรงค์สวมใส่หน้ากาก   และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในจุดเสี่ยง  
(เทศบาลนครเชียงใหม่ สู้ภัยโควิด-19 วันที่ 19 มกราคม 2564)
---------------------------------------------------
ศปก.ทน.ชม. ภายใต้การอำนวยการของนายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มอบหมายให้ส่วนงานต่างๆ ภายใต้สังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ปฏิบัติงาน ดังนี้
---------------------------------------------------
  ล้างตลาดบ้านท่อ
งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมชุมชน ฝ่ายบริการสาธารณสุข ร่วมกับ งานรักษาความสะอาด แขวงนครพิงค์ งานป้องกันควบคุมโรค และผู้ประกอบการตลาดบ้านท่อ ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของเทศบาลนครเชียงใหม่ ณ ตลาดบ้านท่อ
  ตรวจมาตรการป้องกันโรคในสถานที่ออกกำลัง
คณะทำงานสำนักการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจติดตามและให้คำแนะนำผู้ประกอบการ ผู้ควบคุมดูแลสถานที่ออกกำลังกาย ให้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคโควิด-19 ณ สนามยิงปืนศูนย์กีฬาลานนา มทบ.33, สนามมวยเสรีภาพ และ ศูนย์ฝึกยิงปืนพกสั้นสวัสดิการตำรวจ
  ตรวจมาตรการป้องกันโรคในสถานศึกษา
คณะทำงานสำนักการศึกษา ออกตรวจมาตรการการคัดกรองและการป้องกันโรคโควิด-19 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลจำนวน 11 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 1 แห่ง
  อสม. รณรงค์ให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัย 100%
นายรัตน์ประกร ธนัทพวงเงินมาก หน.ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพฯ และทีมงาน ออกรณรงค์ให้
  อสม.แขวงนครพิงค์ ในชุมชนแม่หยวก ออกตรวจคัดกรองและแนะนำประชาชนสวมหน้ากากอนามัยป้องกันโรคโควิด-19
  พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในจุดเสี่ยงและพื้นที่สาธารณะ
  งานรักษาความสะอาด แขวงเม็งราย พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณวัดช่างฆ้อง วัดพันตอง วัดลอยเคราะห์ วัดผ้าขาว และวัดหมื่นตูม
  งานรักษาความสะอาด แขวงกาวิละ พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณจุดเสี่ยงในพื้นที่สาธารณะ ที่ถนนแก้วนวรัต บริเวณม้านั่งพักรอรถโดยสาร ราวสแตนเลสบนฟุตบาท บริเวณสะพานลอยหน้าโรงเรียนปริ้นส์ฯ โรงเรียนดาราฯ และตู้โทรศัพท์สาธารณะ
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ติดต่อเรา   + ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - หนังสือสั่งการ/กฎหมาย/ระเบียบ   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่