ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

เทศบาลนครเชียงใหม่ สู้ภัยโควิด-19 วันที่ 18 ม.ค. 64


21 มกราคม 2564 51
ลงพื้นที่ 4 แขวง 4 มุมเมือง รณรงค์สวมหน้ากากอนามัย 100% และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในจุดเสี่ยง
(เทศบาลนครเชียงใหม่ สู้ภัยโควิด-19 วันที่ 18 มกราคม 2564)
ศปก.ทน.ชม. ภายใต้การอำนวยการของนายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มอบหมายให้ส่วนงานต่างๆ ภายใต้สังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ปฏิบัติงาน ดังนี้
  อสม. รณรงค์ให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัย 100%
นายรัตน์ประกร ธนัทพวงเงินมาก หน.ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพฯ และทีมงาน ออกรณรงค์ให้
  อสม.แขวงเม็งราย ในชุมชนศาลาแดง และชุมชนศรีปิงเมือง ออกตรวจคัดกรองและแนะนำประชาชนสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรคโควิด-19
  อสม.แขวงกาวิละ​ ในชุมชนสันป่าข่อย และชุมชนเมืองสาตรหลวง ตรวจคัดกรอง​ แนะนำประชาชนสวมหน้ากากอนามัย​เพื่อป้องกันโรคโควิด-19
  อสม.แขวงศรีวิชัย ในชุมชนศรีวิชัย, ชุมชนสวนดอก, ชุมชนหมื่นเงินกอง และชุมชนทานตะวัน ออกตรวจคัดกรองและแนะนำประชาชนสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรคโควิด-19
  อสม.แขวงนครพิงค์ ในชุมชนล่ามช้าง,​ ชุมชนเทียมพร, ชุมชนข่วงสิงห์พัฒนา และชุมชนศรีลานนา ออกตรวจคัดกรองและแนะนำประชาชนสวมหน้ากากอนามัยป้องกันโรคโควิด-19
  พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในจุดเสี่ยงและพื้นที่สาธารณะ
  งานรักษาความสะอาด แขวงเม็งราย พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณวัดหัวฝาย และวัดป่าพร้าวนอก
  งานรักษาความสะอาด แขวงกาวิละ พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณจุดเสี่ยงในพื้นที่สาธารณะ บริเวณเครื่องออกกำลัง ศาลาพักผ่อน ราวบันไดสแตนเลส รั้วกั้นแผงจราจร ภายในวัดสันป่าข่อย และวัดท่าสะต๋อย
 
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ติดต่อเรา   + ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - หนังสือสั่งการ/กฎหมาย/ระเบียบ   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่