ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

เทศบาลนครเชียงใหม่ สู้ภัยโควิด-19 วันที่ 15-17 ม.ค. 64


21 มกราคม 2564 54
รณรงค์ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก   ตรวจแรงงานกลุ่มเสี่ยง ควบคู่กับการรณรงค์มาตรการโรคในตลาดสด สถานที่ออกกำลัง ร่วมกับ อสม. ออกลงพื้นที่แนะนำสวมหน้ากากอนามัย 100% ในทุกกิจกรรม และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในจุดเสี่ยงและพื้นที่สาธารณะ
(เทศบาลนครเชียงใหม่ สู้ภัยโควิด-19 วันที่ 15-17 มกราคม 2564)
-----------------------------------
ศปก.ทน.ชม. ภายใต้การอำนวยการของนายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มอบหมายให้ส่วนงานต่างๆ ภายใต้สังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ปฏิบัติงาน ดังนี้
-----------------------------------
ตรวจกลุ่มแรงงานต่างด้าว
นายดนัย สารพฤกษ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยหน่วยคัดกรองโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่เทศกิจ ร่วมกับตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ตรวจแรงงานต่างด้าวบริเวณการก่อสร้างโรงแรมอิมพิเรียลแม่ปิง เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19
ตรวจติดตามมาตรการป้องกันโรคในตลาด
งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมชุมชน ฝ่ายบริการสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจติดตามและให้คำแนะนำผู้ประกอบการตลาด แม่ค้า ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19 ) อย่างเคร่งครัด ณ ตลาดบริบรูณ์
ตรวจติดตามมาตรการป้องกันโรคในสถานที่ออกกำลัง
ทีมคณะทำงานสำนักการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจติดตาม ให้คำแนะนำ สถานที่ออกกำลังกาย ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 อย่างถูกต้อง ณ Bornco Kid, Bully Bowl กาดสวนแก้ว, Gym Kruoor, และ Fitness 44 (ไม่เปิดดำเนินการ)
อสม. รณรงค์ให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัย 100%
นายรัตน์ประกร ธนัทพวงเงินมาก หน.ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพฯ และทีมงาน ออกรณรงค์ให้
  อสม.แขวงเม็งราย ในชุมชนหมื่นสารร่วมกิจกรรมโครงการตรวจสุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม่ออกตรวจคัดกรอง พร้อมกันนี้ ชุมชนเชียงใหม่แลนด์ และชุมชนนันทาราม ออกแนะนำประชาชนสวมหน้ากากอนามัยป้องกันโรคโควิด-19
  อสม.แขวงกาวิละ ในชุมชนรถไฟ, ชุมชนขนส่ง ซอย 9, ชุมชนบ้านแพะ, ชุมชนใจแก้ว, ชุมชนสันป่าข่อย, ชุมชนท่าสะต๋อย, ชุมชนบ้านเด่นพัฒนา และชุมชนศรีดอนไชย ตรวจคัดกรองผู้ร่วมงานณาปนกิจศพ ณ ชุมชนบ้านเด่นพัฒนา, วัดเมืองสาตรหลวง และวัดเมืองกาย พร้อมกันนี้ทีมงานได้แนะนำประชาชนให้สวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันโรคโควิด-19
  อสม.แขวงศรีวิชัย ในชุมชนทานตะวัน, ชุมชนแจ่งหัวลิน ชุมชนอินทนิล และชุมชนป่าห้า ออกตรวจคัดกรองและแนะนำประชาชนสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรคโควิด-19
  อสม.แขวงนครพิงค์ ในชุมชนศรีมงคล และชุมชนศรีลานนา ออกตรวจคัดกรองและแนะนำประชาชนสวมหน้ากากอนามัยป้องกันโรคโควิด-19
  พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในจุดเสี่ยงและพื้นที่สาธารณะ
  งานรักษาความสะอาด แขวงศรีวิชัย พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณสำนักงานแขวงศรีวิชัย
  งานรักษาความสะอาด แขวงกาวิละ พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณสะพาน ราวสะพานข้ามฝั่งจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ-โรงเรียนมงฟอร์ตประถม บริเวณภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ บริเวณสวนสุขภาพบ้านเด่น สะพานจันทร์สมอนุสรณ์ และพื้นที่วัดเกตการาม
  งานรักษาความสะอาด แขวงเม็งราย พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณ วัดยางกวง วัดธาตุคำ วัดทรายมูล (พม่า) และวัดพันอ้น
 
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ติดต่อเรา   + ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - หนังสือสั่งการ/กฎหมาย/ระเบียบ   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่