ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

ขอเชิญชวนศิลปิน สถาปนิก นักออกแบบ และประชาชนที่สนใจในงานศิลปะ “แต้มแม่ข่า บูชาเมืองงาม ขานนามนครพิงค์”


21 มกราคม 2564 58

เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เครือข่าย Chiang Mai City of Crafts and Folk Art กลุ่มสีน้ำม่วนใจ๋ และ กลุ่มสล่าเชียงใหม่ ขอเชิญชวนศิลปิน สถาปนิก นักออกแบบ และประชาชนที่สนใจในงานศิลปะ ร่วมสร้างสรรค์ศิลปะบนกำแพงในกิจกรรม “แต้มแม่ข่า บูชาเมืองงาม ขานนามนครพิงค์” ร่วมกับ ดร.ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ ดร.วรสิทธิ์ ตันตินิพันธ์กุล อ.ธนากร ไชยวงษ์ และกลุ่มศิลปิน ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ริมคลองแม่ข่า ถนนอัษฎาธร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการสแกน QR code จำกัดจำนวนเพียง 50 ท่าน
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ติดต่อเรา   + ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - หนังสือสั่งการ/กฎหมาย/ระเบียบ   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่