ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

เทศบาลนครเชียงใหม่ สู้ภัยโควิด-19 วันที่ 13 ม.ค. 64


18 มกราคม 2564 33
เดินหน้ารณรงค์เต็ม 100 เพื่อให้เขตเทศบาลนครเชียงใหม่สวมใส่หน้ากากอนามัย 100% พร้อมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในจุดเสี่ยงและพื้นที่สาธารณะ
(เทศบาลนครเชียงใหม่ สู้ภัยโควิด-19 วันที่ 13 มกราคม 2564)
---------------------------------------
ศปก.ทน.ชม. ภายใต้การอำนวยการของนายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มอบหมายให้ส่วนงานต่างๆ ภายใต้สังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ปฏิบัติงาน ดังนี้
---------------------------------------
  อสม. รณรงค์ให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัย 100%
นายรัตน์ประกร ธนัทพวงเงินมาก หน.ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพฯ และทีมงาน ออกรณรงค์ให้
  อสม.แขวงกาวิละ​ ในชุมชนศรีดอนไชย ตรวจคัดกรองและแนะนำประชาชนสวมหน้ากากอนามัย​ เพื่อป้องกันโรคโควิด-19
  อสม.แขวงนครพิงค์ ในชุมชนแม่หยวก และชุมชนข่วงสิงห์ ออกตรวจคัดกรองและแนะนำประชาชนสวมหน้ากากอนามัยป้องกันโรคโควิด-19
  เทศกิจรณรงค์ให้ผู้ค้าสวมใส่หน้ากาก 100%
งานรักษาความสงบเรียบร้อย ร่วมกับประธานชุมชนเคหะหนองหอย และคณะ อสม. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ค้าบริเวณ 7-11 หน้าเคหะหนองหอยสวมใส่หน้ากากอนามัยและใช้เจลล้างมือเพื่อป้องกันเชื้อโรค
  พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในจุดเสี่ยงและพื้นที่สาธารณะ
  งานรักษาความสะอาด แขวงศรีวิชัย พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อที่โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร
  งานรักษาความสะอาด แขวงเม็งราย พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อที่วัดช่างฆ้อง วัดพันตอง วัดลอยเคราะห์ วัดบุพพาราม และวัดมหาวัน
  งานรักษาความสะอาด แขวงกาวิละ พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณจุดเสี่ยงในพื้นที่สาธารณะ สุสานสันกู่เหล็ก บริเวณราวบันไดเมรุ เก้าอี้ในสุสาน ห้องน้ำ และที่นั่งพักคอยรถโดยสาร ถนนรัตนโกสินทร์
 
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ติดต่อเรา   + ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - หนังสือสั่งการ/กฎหมาย/ระเบียบ   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่