ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

เทศบาลนครเชียงใหม่ สู้ภัยโควิด-19 วันที่ 12 ม.ค. 64


15 มกราคม 2564 66
รณรงค์มาตรการการ์ดไม่ตกอย่างเข้มข้น   ทั้งในตลาด และ ในชุมชน พร้อมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในจุดเสี่ยงและพื้นที่สาธารณะ
(เทศบาลนครเชียงใหม่ สู้ภัยโควิด-19 วันที่ 12 มกราคม 2564)
----------------------------------------
ศปก.ทน.ชม. ภายใต้การอำนวยการของนายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มอบหมายให้ส่วนงานต่างๆ ภายใต้สังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ปฏิบัติงาน ดังนี้
----------------------------------------
  รณรงค์มาตรการทางสาธารณสุขในตลาดสด
- เจ้าหน้าที่งานสุขาภิบาลส่งแวดล้อมชุมชน ฝ่ายบริการสาธารณสุข สำนักการสาธารณสุขฯ ประชาสัมพันธ์ และให้คำแนะนำผู้ประกอบการตลาด พ่อค้า แม่ค้า ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ณ ตลาดศิริวัฒนา และตลาดต้นลำไย
  อสม. รณรงค์ให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัย 100%
นายรัตน์ประกร ธนัทพวงเงินมาก หน.ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพฯ และทีมงาน ออกรณรงค์ให้
  อสม.แขวงกาวิละ ในชุมชนป่าพร้าวนอก ชุมชน 12​ สิงหา ชุมชนแม่ขิง และชุมชนสันป่าข่อย ตรวจคัดกรองผู้ร่วมงานณาปนกิจศพ​ ณ​ วัดสันป่าข่อย​ พร้อมกันนี้ทีมงาน อสม.แขวงกาวิละ ร่วมกับทหารจาก มทบ.33 ค่ายกาวิละ​ รณรงค์ให้ความรู้และแนะนำประชาชนสวมหน้ากากอนามัย​ เพื่อป้องกันโรคโควิด-19
  อสม.แขวงเม็งราย ในชุมชนดาวดึงษ์ ตั้งจุดคัดกรองผ่านเข้า-ออกชุมชนและแนะนำประชาชนสวมหน้ากากอนามัยป้องกันโรคโควิด-19
  อสม.แขวงศรีวิชัย ในชุมชนแจ่งหัวลิน ตรวจแนะนำประชาชนให้สวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันโรคโควิด-19
  พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในจุดเสี่ยงและพื้นที่สาธารณะ
  งานรักษาความสะอาด แขวงศรีวิชัย พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ (วัดสวนดอก) ที่ทำการชุมชนสวนดอก และ ชาร์มเพลส ถ.สวนดอก ซ.1
  งานรักษาความสะอาด แขวงเม็งราย พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อที่สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย มูลนิธิมิสซังคาทอลิก บ้านเบทาราม และที่ทำการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน จำกัด ชุมชนฟ้าใหม่
  งานรักษาความสะอาด แขวงกาวิละ พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณจุดเสี่ยงในพื้นที่สาธารณะ บริเวณราวสะพานขัวเหล็ก ที่นั่งพักคอยรถโดยสาร บริเวณที่นั่งสาธารณะริมน้ำปิง และตู้โทรศัพท์สาธารณะ
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ติดต่อเรา   + ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - หนังสือสั่งการ/กฎหมาย/ระเบียบ   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่