ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

เทศบาลนครเชียงใหม่ สู้ภัยโควิด-19 วันที่ 11 ม.ค. 64


15 มกราคม 2564 89
ลงพื้นที่ล้างตลาด ตรวจมาตรการป้องกันโรคในสถานศึกษา ให้คำแนะนำประชาชนสวมหน้ากากอนามัย 100% พร้อมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในจุดเสี่ยงและพื้นที่สาธารณะ
(เทศบาลนครเชียงใหม่ สู้ภัยโควิด-19 วันที่ 11 มกราคม 2564)
------------------------------------------
ศปก.ทน.ชม. ภายใต้การอำนวยการของนายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มอบหมายให้ส่วนงานต่างๆ ภายใต้สังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ปฏิบัติงาน ดังนี้
------------------------------------------
  ล้างตลาดสดตามมาตรการทางสาธารณสุข
- งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมชุมชน ฝ่ายบริการสาธารณสุข ร่วมกับ งานรักษาความสะอาดแขวงนครพิงค์ และผู้ประกอบการตลาดเมืองสมุทรและแผงจำหน่ายเนื้อสัตว์บริเวณลานจอดรถรุ่งเรือง ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของเทศบาลนครเชียงใหม่
  ตรวจมาตรการป้องกันโรคในสถานศึกษา
- คณะทำงานสำนักการศึกษา ออกตรวจมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลจำนวน 11 แห่งและศูนย์เด็กเล็กจำนวน 1 แห่ง
  อสม. รณรงค์ให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัย 100%
นายรัตน์ประกร ธนัทพวงเงินมาก หน.ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพฯ และทีมงาน ออกรณรงค์ให้
  อสม.แขวงกาวิละ ในชุมชนบ้านเด่นพัฒนา ชุมชนเคหะเชียงใหม่ และชุมชนบ้านเด่นสามัคคี ตรวจคัดกรองและแนะนำประชาชนสวมหน้ากากอนามัย​ เพื่อป้องกันโรคโควิด-19
  อสม.แขวงเม็งราย ในชุมชนป่าพร้าวนอก และ ชุมชนศรีสุพรรณ ออกตรวจแนะนำประชาชนสวมหน้ากากอนามัยป้องกันโรคโควิด-19
  อสม.แขวงศรีวิชัย ในชุมชนแจ่งหัวลิน และชุมชนทานตะวัน ตรวจแนะนำประชาชนให้สวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันโรคโควิด-19
  อสม.แขวงนครพิงค์ ในชุมชนแม่หยวก ตรวจแนะนำประชาชนให้สวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันโรคโควิด-19
  ตรวจสอบข้อร้องเรียน กรณีมีการจับกลุ่มดื่มสุราที่ร้านเหล้าตอง
- เจ้าหน้าที่งานรักษาความสงบเรียบร้อย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล ออกตรวจสอบข้อร้องเรียนกรณีร้านขายเหล้าตองบริเวณถนนศรีภูมิ ซอย 1 โดยแจ้งให้ผู้ค้าเมื่อจำหน่ายแล้วให้ผู้ซื้อนำกลับไปดื่มที่บ้าน ห้ามไม่ให้มีการจับกุมนั่งดื่มกินบริเวณหน้าร้าน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในจุดเสี่ยงและพื้นที่สาธารณะ
  นายพิศาล พันธุเสนีย์ หน.ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม หัวหน้าคณะทำงานฝ่ายควบคุมป้องกันโรค จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรค COVID-19 ตามสถานที่ที่ผู้ป่วยสัมผัส ณ ร้านข้าวมันไก่นันทาราม สาขา 3 ร้านริเวอร์ไซด์ และ ร้านกังฟูพอท
  งานรักษาความสะอาด แขวงกาวิละ พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณจุดเสี่ยงในพื้นที่สาธารณะ บริเวณที่นั่งพักคอยรถโดยสารประจำทาง สะพานลอย ราวสแตนเลส ขอบฟุตบาท และตู้โทรศัพท์สาธารณะ
 
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ติดต่อเรา   + ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - หนังสือสั่งการ/กฎหมาย/ระเบียบ   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่