ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

เทศบาลนครเชียงใหม่ สู้ภัยโควิด-19 วันที่ 10 ม.ค. 64


15 มกราคม 2564 73
เริ่มแล้ว  การตรวจสุขภาพประจำปีแบบ New Normal สู้ภัยโควิด-19 พร้อมประสาน อสม. ลงพื้นที่แนะนำประชาชนสวมหน้ากากอนามัย 100% พร้อมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในจุดเสี่ยงและพื้นที่สาธารณะ
(เทศบาลนครเชียงใหม่ สู้ภัยโควิด-19 วันที่ 10 มกราคม 2564)
-------------------------------------------
ศปก.ทน.ชม. ภายใต้การอำนวยการของนายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มอบหมายให้ส่วนงานต่างๆ ภายใต้สังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ปฏิบัติงาน ดังนี้
-------------------------------------------
  เริ่มต้นโครงการตรวจสุขภาพประจำปี โดยคุมเข้มมาตรการป้องกันโควิด-19 ทุกขั้นตอน
นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมพบปะประชาชน และ ร่วมตรวจสุขภาพในโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่แบบบูรณาการเชิงรุกในกลุ่มประชาชนเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ อายุ 35 ปี ขึ้นไป ประจำปี 2564 และโครงการตรวจคัดกรองความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืชและส่งเสริมความรู้การบริโภคผักผลไม้ปลอดภัย โดยมี นายมนต์ชัย พงษ์เกียรติก้อง รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ นางเยาวเรศ บุญถม ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขฯ สมาชิกสภาเทศบาล ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ สวนสุขภาพบ้านเด่น ถ.เชียงใหม่-ลำพูน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เทศบาลนครเชียงใหม่ได้คุมเข้มมาตรการทางสาธารณสุขในทุกหน่วยตรวจสุขภาพ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดตามมติของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ โดยจัดให้มีทางเข้า-ออกจุดตรวจเพียงช่องทางเดียว มีจุดตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย จุดลงทะเบียนไทยชนะ จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ มีการเว้นระยะห่างระหว่างผู้เข้ารับบริการ มีการทำความสะอาดพื้นที่ที่มีการสัมผัสบ่อย เช่น ในห้องน้ำ ลูกบิดประตู ก็อกน้ำ หรือ ราวจับต่างๆ ทุกชั่วโมง และขอความร่วมมือผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพสวมหน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้า ตลอดเวลาที่อยู่ในจุดตรวจสุขภาพ
  อสม. ลงพื้นที่ให้คำแนะนำกับประชาชน สวมหน้ากากอนามัย 100%
นายรัตน์ประกร ธนัทพวงเงินมาก หน.ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพฯ และทีมงาน ออกรณรงค์ให้
  อสม.แขวงกาวิละ ในชุมชนมงฟอร์ตวิลล่า ชุมชนบ้านแพะ ชุมชนฟ้าฮ่าม ชุมชนศรีสร้อยทรายมูล ชุมชนเคหะหนองหอย และชุมชนเคหะเชียงใหม่ ตรวจแนะนำประชาชนให้สวมหน้ากากอนามัย​ และตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิ​ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่แบบบูรณาการเชิงรุก ณ​ สวนสุขภาพบ้านเด่นพร้อมทั้งคัดกรองพ่อค้า​แม่ค้า​ ผู้มาจ่ายตลาด​ ณ​ ตลาดการเคหะเชียงใหม่​ เพื่อป้องกันโรคโควิด-19
  อสม.แขวงเม็งราย ในชุมชนหมื่นสารบ้านวัวลาย และชุมชนวัดนันทาราม คัดกรองผู้มาร่วมงานณาปนกิจศพวัดนันทาราม และออกตรวจแนะนำประชาชนสวมหน้ากากอนามัยป้องกันโรคโควิด-19
  อสม.แขวงศรีวิชัย ในชุมชนควรค่าม้า และชุมชนสวนดอก ตรวจแนะนำประชาชนให้สวมหน้ากากอนามัย และตรวจคัดกรองผู้มาร่วมงานณาปนกิจศพ​ ณ​ วัดนันทารามเพื่อป้องกันโรคโควิด-19
  พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในจุดเสี่ยงและพื้นที่สาธารณะ
- นายพิศาล พันธุเสนีย์ หน.ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม หัวหน้าคณะทำงานฝ่ายควบคุมป้องกันโรค จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรค COVID-19 ตามสถานที่ที่ผู้ป่วยสัมผัส ดังนี้
  ร้านเสริมสวยเชียงโอโซน (ภูสรวงเพลส)
  ร้านMitter Mitter
  ร้านป้าอ้วน (ตลาดธานินทร์)
  SR Complex
- งานรักษาความสะอาด แขวงกาวิละ ล้างถนน และทำความสะอาดพื้นที่ พร้อมฉีดพ่นสารเคมีฆ่าเชื้อในการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 บริเวณจุดเสี่ยงในพื้นที่สาธารณะ บริเวณเชิงสะพานและใต้สะพานจันทร์สม สวนสุขภาพบ้านเด่น บริเวณลานเครื่องเล่นออกกำลังกาย
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ติดต่อเรา   + ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - หนังสือสั่งการ/กฎหมาย/ระเบียบ   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่