ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

เทศบาลนครเชียงใหม่ สู้ภัยโควิด-19 วันที่ 8 ม.ค. 64


15 มกราคม 2564 130
ประสานความร่วมมือตลาด-อสม.   รณรงค์มาตรการป้องกันโรค และการสวมหน้ากากอนามัย 100% ควบคู่กับการตรวจมาตรการป้องกันโรค และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในที่สาธารณะ  
(เทศบาลนครเชียงใหม่ สู้ภัยโควิด-19 วันที่ 8 มกราคม 2564)
-------------------------------------
ศปก.ทน.ชม. ภายใต้การอำนวยการของนายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มอบหมายให้ส่วนงานต่างๆ ภายใต้สังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ปฏิบัติงาน ดังนี้
--------------------------------------
  ล้างตลาดเพื่อฆ่าเชื้อโรคและสร้างความมั่นใจให้ผู้มาจับจ่ายใช้สอย
- เจ้าหน้าที่งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมชุมชน ฝ่ายบริการสาธารณสุข ร่วมกับ งานรักษาความสะอาด แขวงศรีวิชัย และผู้ประกอบการตลาดศิริวัฒนา ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล พร้อมให้คำแนะนำผู้ประกอบการตลาดให้ปฎิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด และสนับสนุนน้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับการล้างทำความสะอาดตลาดที่ปลอดภัย ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของเทศบาลนครเชียงใหม่ ณ ตลาดศิริวัฒนา
  ให้คำแนะนำในการป้องกันโรคกับผู้ค้าในตลาดสด
- งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมชุมชน ฝ่ายบริการสาธารณสุข สำนักการสาธารณสุขฯ ประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำผู้ประกอบการตลาด พ่อค้า แม่ค้า ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ณ ตลาดเมืองใหม่ ตลาดประตูก้อม ตลาดทองคำ และตลาดประตูเชียงใหม่
  ตรวจติดตามมาตรการป้องกันโรคในสถานที่ออกกำลัง
- คณะทำงานทีมสำกนัการศึกษา ตรวจติดตามและให้แนะนำสถานที่ออกกำลังกายฟิตเนส ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ได้แก่
  ฟิตเนส ชาย-หญิง สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
  เอ็กซ์คลูซีฟ ฟิตเนส
  Pump fitness
  GO Gym
  ฟิตเนส มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ (ปิดให้บริการ จนถึง 29 มกราคม 2564)
  อสม.ลงพื้นที่ให้คำแนะนำกับประชาชน สวมหน้ากากอนามัย 100%
นายรัตน์ประกร ธนัทพวงเงินมาก หน.ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพฯ และทีมงาน ออกรณรงค์ให้
  อสม.แขวงกาวิละ ในชุมชนศรีสร้อยทรายมูล ตรวจแนะนำประชาชนสวมหน้ากากอนามัยป้องกันโรคโควิด-19
  อสม.แขวงศรีวิชัย ในชุมชนศรีวิชัย แบะ ชุมชนแจ่งหัวลิน ออกตรวจแนะนำประชาชนสวมหน้ากากอนามัยป้องกันโรคโควิด-19 และรณรงค์พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ
  ตรวจสอบร้านสักที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค
- เจ้าหน้าที่เทศกิจเข้าตรวจสอบกรณีร้านสักลายบริเวณถนนทุ่งโฮเต็ล ไม่ปฏิบัติตามการป้องกันโรคโควิด-19 ของกรมควบคุมโรค หลังได้รับแจ้งผ่านสายด่วน 1111
  พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในพื้นที่สาธารณะ
  ฝ่ายปฏิบัติงานควบคุมป้องกันโรค ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณวัดฟ้าฮ่าม และศาลมณฑลทหารบกที่ 33
  งานรักษาความสะอาด แขวงเม็งราย ทำการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณสุสานช้างคลาน สุสานหายยา วัดหมื่นตูม วัดผ้าขาว
  งานรักษาความสะอาด แขวงศรีวิชัย พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณสำนักงานทางหลวงที่ 1
  งานรักษาความสะอาด แขวงกาวิละ พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณจุดเสี่ยงในพื้นที่สาธารณะ (วัดเชตุพน และ โรงเรียนวัดเชตุพนฯ) เช่น ราวจับสาธารณะ ราวบันได โต๊ะเก้าอี้ ม้านั่ง ห้องน้ำสาธารณะ จุดเสี่ยงต่างๆ และตามคำร้องขอในพื้นที่แขวงกาวิละ
 
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ติดต่อเรา   + ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - หนังสือสั่งการ/กฎหมาย/ระเบียบ   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่