ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

เทศบาลนครเชียงใหม่ สู้ภัยโควิด-19 วันที่ 7 ม.ค. 64


13 มกราคม 2564 85
เทศบาลนครเชียงใหม่ออกปฏิบัติการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในพื้นที่เสี่ยง   ควบคู่กับการล้างตลาด กวดขันมาตรการป้องกันโรค รณรงค์สวมหน้ากากอนามัย และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในที่สาธารณะ
(เทศบาลนครเชียงใหม่ สู้ภัยโควิด-19 วันที่ 7 มกราคม 2564)
---------------------------------------------
ศปก.ทน.ชม. ภายใต้การอำนวยการของนายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มอบหมายให้ส่วนงานต่างๆ ภายใต้สังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ปฏิบัติงาน ดังนี้
---------------------------------------------
  พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในพื้นที่เสี่ยงที่มีประวัติว่าผู้ติดเชื้อโควิด-19 เข้าไปใช้บริการ
  ฝ่ายปฏิบัติงานควบคุมป้องกันโรคลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค COVID-19 บริเวณพื้นที่ที่ผู้ป่วยสัมผัส ณ ตลาดต้นลำไย
  นายวิษณุ จักษุธารา หัวหน้าแขวงกาวิละ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีฆ่าเชื้อ ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ ร้านก๋วยเตี๋ยวห้อยขา เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน
  ล้างตลาดเพื่อฆ่าเชื้อโรคและสร้างความมั่นใจให้ผู้มาจับจ่ายใช้สอย
- เจ้าหน้าที่งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมชุมชน ฝ่ายบริการสาธารณสุข สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ งานรักษาความสะอาดแขวงนครพิงค์ แขวงกาวิละ และ แขวงศรีวิชัย จัดกิจกรรมรณรงค์ล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล พร้อมให้คำแนะนำ ผู้ประกอบการตลาด พ่อค้า แม่ค้า ในการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยได้สนับสนุนน้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับการล้างทำความสะอาดตลาดที่ปลอดภัย ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของเทศบาลนครเชียงใหม่ ณ ตลาดทองคำ ตลาดบริบูรณ์ ตลาดมิ่งเมือง และ ตลาดต้นพยอม
  ตรวจตรากวดขันมาตรการป้องกันโรคในพื้นที่จำหน่ายสินค้าในพื้นที่สาธารณะ
- เจ้าหน้าที่งานรักษาความสงบเรียบร้อย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล ออกตรวจตราการตั้งวางจำหน่ายสินค้าในที่ หรือ ทางสาธารณะพร้อมให้คำแนะนำพ่อค้า แม่ค้า และผู้มารับบริการในการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ พื้นที่บริเวณหลัง มช.
  อสม.ลงพื้นที่ให้คำแนะนำกับประชาชน สวมหน้ากากอนามัย 100%
- นายรัตน์ประกร ธนัทพวงเงินมาก หน.ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพฯ และทีมงาน ออกรณรงค์ให้
  อสม.แขวงนครพิงค์ ในชุมชนอุ่นอารี และ ชุมชนป่าแพ่ง ออกตรวจแนะนำประชาชนสวมหน้ากากอนามัยป้องกันโรคโควิด-19
  อสม.แขวงกาวิละ ในชุมชนบ้านเด่นสามัคคี ชุมชนมงฟอร์ตวิลล่า ชุมชนบ้านเด่นพัฒนาและชุมชนเคหะเชียงใหม่ ตรวจแนะนำประชาชนสวมหน้ากากอนามัยป้องกันโรคโควิด-19
  อสม.แขวงเม็งราย ในชุมชนศรีปิงเมือง และชุมชนศรีสุพรรณ ออกตรวจแนะนำประชาชนสวมหน้ากากอนามัยป้องกันโรคโควิด-19
  อสม.แขวงศรีวิชัย ในชุมชนป่าห้า ออกตรวจแนะนำประชาชนสวมหน้ากากอนามัยป้องกันโรคโควิด-19 และรณรงค์พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ
  พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในพื้นที่สาธารณะ
  งานรักษาความสะอาด แขวงเม็งราย ทำการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณวัดชัยมงคล มูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล
  งานรักษาความสะอาด แขวงศรีวิชัย พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณสวนรุกขชาติห้วยแก้ว
  งานรักษาความสะอาด แขวงกาวิละ พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณจุดเสี่ยงในพื้นที่สาธารณะ เช่น ราวจับสาธารณะ ราวบันได โต๊ะเก้าอี้ ม้านั่ง ห้องน้ำสาธารณะ และจุดเสี่ยงต่างๆ ในพื้นที่แขวงกาวิละ
 
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อมูลบริการ   - ติดต่อเรา   + ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - หนังสือสั่งการ/กฎหมาย/ระเบียบ   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่