ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

เทศบาลนครเชียงใหม่ สู้ภัยโควิด 19 วันที่ 5 ม.ค. 64


08 มกราคม 2564 41
ปฏิบัติการด่วนทันที  พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในพื้นที่เสี่ยง ควบคู่กับการตรวจมาตรการป้องโรคในการตลาด การรณรงค์สวมหน้ากากอนามัย และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในที่สาธารณะ
(เทศบาลนครเชียงใหม่ สู้ภัยโควิด-19 วันที่ 5 มกราคม 2564)
---------------------------------------
ศปก.ทน.ชม. ภายใต้การอำนวยการของนายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มอบหมายให้ส่วนงานต่างๆ ภายใต้สังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ปฏิบัติงาน ดังนี้
---------------------------------------
  พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในพื้นที่เสี่ยงที่ผู้ติดเชื้อโควิด-19 เดินทางไปใช้บริการ
- นายณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นายไพศาล สุรธรรมวิทย์ นายอัศนี บูรณุปกรณ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นายดนัย สารพฤกษ์ ผอ.ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่เพื่ออำนวยการการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในพื้นที่เสี่ยงที่ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายที่ 50 ของจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางไปใช้บริการ ได้แก่ ร้านวอร์มอัพ คาเฟ่, ร้านอินฟินิตี้ คลับ เชียงใหม่, ร้าน DC Chiangmai, ร้านพริตตี้คลับ เชียงใหม่, ลานตลาดนัด และภายในห้างเทสโก้ โลตัส สาขาคำเที่ยง และ ร้านท่าช้างคาเฟ่ เพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโรค และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน
  ตรวจติดตามมาตรการป้องกันโรคในตลาด
- นายธวัชชัย กันทะวันนา ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุขฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการสาธารณสุข ร่วมกับงานสุขาภิบาลแขวงกาวิละ แขวงศรีวิชัย และแขวงเม็งราย ลงพื้นที่ตรวจติดตาม กำกับ และ ให้คำแนะนำผู้ประกอบการตลาด พ่อค้า แม่ค้า ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด พร้อมให้การสนับสนุนการล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล และการประชาสัมพันธ์เน้นย้ำ การทำความสะอาดพื้นที่ที่มีการสัมผัสบ่อย การสวมหน้ากากอนามัย ตลอดเวลาที่มาใช้บริการภายในตลาดทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย การคัดกรองผู้มาใช้บริการและจัดให้มีจุดบริการล้างมืออย่างเพียงพอ ณ ตลาดประตูเชียงใหม่ ตลาดประตูก้อม และตลาดหนองหอย และ ตลาดวโรรส
  อสม.ลงพื้นที่ให้คำแนะนำกับประชาชน สวมหน้ากากอนามัย 100%
- นายรัตน์ประกร ธนัทพวงเงินมาก หน.ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพฯ และทีมงาน ออกรณรงค์ให้
  อสม.แขวงศรีวิชัย ในชุมชนแจ่งหัวลิน ออกตรวจแนะนำประชาชนสวมหน้ากากอนามัยป้องกันโรคโควิด-19
  อสม.แขวงนครพิงค์ ในชุมชนบ้านท่อ ออกตรวจแนะนำประชาชนสวมหน้ากากอนามัยป้องกันโรคโควิด-19
  อสม.แขวงกาวิละ ในชุมชนบ้านเด่นสามัคคี ออกตรวจแนะนำประชาชนสวมหน้ากากอนามัยป้องกันโรคโควิด-19
  อสม.แขวงเม็งราย ในชุมชนหมื่นสารบ้านวัวลาย และ ชุมชนหนองหอย ออกตรวจแนะนำประชาชนสวมหน้ากากอนามัยป้องกันโรคโควิด-19
  พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในพื้นที่สาธารณะ
  งานรักษาความสะอาด แขวงเม็งราย ทำการพ่นน้ำยาฆ่าเขื้อ บริเวณวัดศรีสุพรรณ วัดนันทาราม สมาคมฮากกาเชียงใหม่ มูลนิธิกว๋องตุ้งเชียงใหม่ และศาลเจ้าแม่ทับทิม
  งานรักษาความสะอาด แขวงศรีวิชัย พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณป้ายรถเมล์ ถ.ห้วยแก้ว (ตลอดสาย)
  งานรักษาความสะอาด แขวงกาวิละ พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณสะพานลอยหน้าโรงพยาบาลแมคคอร์มิค สะพานลอยหน้าโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย และวัดเชตุพน
 
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อมูลบริการ   - ติดต่อเรา   + ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - หนังสือสั่งการ/กฎหมาย/ระเบียบ   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่