ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

เทศบาลนครเชียงใหม่ สู้ภัยโควิด 19 วันที่ 4 มกราคม 64


08 มกราคม 2564 38
ตรวจติดตามมาตรการป้องกันโรคในตลาด รณรงค์การสวมหน้ากากอนามัย 100% และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในที่สาธารณะ
(เทศบาลนครเชียงใหม่ สู้ภัยโควิด-19 วันที่ 4 มกราคม 2564)
  ตรวจติดตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ในตลาด
นายมนต์ชัย พงษ์เกียรติก้อง รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ นางเยาวเรศ บุญถม ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุข ฯ นายธวัชชัย กันทะวันนา ผู้อำนวยกาารส่วนบริการสาธารณสุขฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจติดตาม กำกับ และ ให้คำแนะนำผู้ประกอบการตลาดวโรรส ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยเน้นย้ำการล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล การทำความสะอาดพื้นที่ที่มีการสัมผัสบ่อย การสวมหน้ากากอนามัย ตลอดเวลาที่มาใช้บริการภายในตลาดทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย การคัดกรองผู้มาใช้บริการและจัดให้มีจุดบริการล้างมืออย่างเพียงพอ ณ ตลาดวโรรส
  อสม.ลงพื้นที่ให้คำแนะนำกับประชาชน สวมหน้ากากอนามัย 100%
ศปก.ทน.ชม. ภายใต้การอำนวยการของนายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายรัตน์ประกร ธนัทพวงเงินมาก หน.ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพฯ และทีมงาน รณรงค์ให้
▪ อสม.แขวงศรีวิชัย ในชุมชนแจ่งหัวลิน ออกตรวจแนะนำประชาชนสวมหน้ากากอนามัยป้องกันโรคโควิด-19
▪ อสม.แขวงนครพิงค์ ในชุมชนบ้านท่อ ออกตรวจแนะนำประชาชนสวมหน้ากากอนามัยป้องกันโรคโควิด-19
▪ อสม.แขวงกาวิละ ในชุมชนท่าสะต๋อย และ ชุมชนหนองหอย ออกตรวจแนะนำประชาชนสวมหน้ากากอนามัยป้องกันโรคโควิด-19
  พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในพื้นที่สาธารณะ
- งานรักษาความสะอาด แขวงศรีวิชัย พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ และศาลหลักเมือง (สี่แยกกลางเวียง)
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อมูลบริการ   - ติดต่อเรา   + ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - หนังสือสั่งการ/กฎหมาย/ระเบียบ   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่