ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

ล้างตลาด 3 ตลาดตามหลักสุขาภิบาล(ตลาดทองคำ ตลาดบริบูรณ์และตลาดต้นพยอม )


08 มกราคม 2564 35
ล้างตลาด 3 ตลาดตามหลักสุขาภิบาล
---วันที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 9.00 น.​ ฝ่ายบริการสาธารณสุข ร่วมกับงานรักษาความสะอาดแขวง และผู้ประกอบการตลาดทองคำ ตลาดบริบูรณ์และตลาดต้นพยอม ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล พร้อมให้คำแนะนำผู้ประกอบการตลาดทองคำ ให้ปฎิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID 19) และสนับสนุนน้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับการล้างทำความสะอาดตลาดที่ปลอดภัย ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ของเทศบาลนครเชียงใหม่
 

Gallery

  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อมูลบริการ   - ติดต่อเรา   + ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - หนังสือสั่งการ/กฎหมาย/ระเบียบ   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่