ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงในชุมชน


08 มกราคม 2564 22
ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงในชุมชน
วันที่ 6-7 มกราคม 2563 งานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับ Care giver ลงติดตามเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงและผู้มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน ตามรูปแบบการดูแลสุขภาพระยะยาว (Long term care) ในการปฏิบัติงานวันนี้ ได้ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมประเมินผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง รายเก่าใน #ชุมชนหนองหอย จำนวน 6ราย และบริการเจาะเลือดที่บ้านให้ผู้สูงอายุในโครงการที่มีภาวะเจ็บป่วย จำนวน 1 ราย ได้ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมประเมินผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง รายเก่าใน #ชุมชนการเคหะ จำนวน 3 ราย และ #ชุมชนใจแก้ว จำนวน 13 ราย รวมทั้งสิ้น 17 ราย
--นอกจากนี้ยังได้มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปและให้คำแนะนำในการรับประทานยา และอาหารตามแผนการรักษา แนะนำการปฏิบัติตัวและดูแลตนเองตามพยาธิสภาพ และแนะนำวิธการดูแลตนเองในช่วงที่มีการระบาดของโควิด 19 แก่ผู้สูงอายุและญาติ รวมถึงการดูแลปรับสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย การกระตุ้นผู้สูงอายุทำกายภาพด้วยตนเองที่บ้าน รวมถึงพูดคุยให้กำลังใจ ให้การดูแลด้านอื่นๆที่จำเป็นและเหมาะสม
....ด้วยรักและห่วงใยใส่ใจสุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม่
 

Gallery

  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อมูลบริการ   - ติดต่อเรา   + ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - หนังสือสั่งการ/กฎหมาย/ระเบียบ   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่