ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

ผู้แทนนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมสุดยอดเมืองแห่งเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 13


26 พฤศจิกายน 2563 69


วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563  เวลา 11.00 น.
ณ ห้องประชุมเอื้องผึ้ง สำนักการช่าง เทศบาลนครเชียงใหม่

นายอัศนี  บูรณุปกรณ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นผู้แทนนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ในการเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมสุดยอดเมืองแห่งเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 13 (The 13ᵗʰ Asian-Pacific City Summit :APCS) ด้วยระบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงเนื้อหาการประชุม APCS ที่กำหนดจัดขึ้นใหม่ในเดือนตุลาคม 2564 ความพร้อมของเมืองต่างๆ ที่จะเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยในการนี้ เลขานุการนายกเทศมนตรี ได้แลกเปลี่ยนกับผู้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับมาตรการของเทศบาลนครเชียงใหม่ในการรับมือกับโรค COVID-19 และประเด็นต่างๆ ที่ท้าทายในการบริหารจัดการเมืองเชียงใหม่ โดยเฉพาะในด้านการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของเมืองและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวเชียงใหม่ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 รวมทั้งสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อก้าวข้ามสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีต่อไป w88

Gallery

  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อมูลบริการ   - ติดต่อเรา   + ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - หนังสือสั่งการ/กฎหมาย/ระเบียบ   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่