ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

โรงพยาบาลเทศบาลฯ จะทำลายแฟ้มประวัติผู้ป่วยที่มีอายุนานกว่า 5 ปี


26 พฤศจิกายน 2563 52
ประกาศโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ ทางโรงพยาบาลจะทำลายแฟ้มประวัติผู้ป่วยที่มีอายุนานกว่า 5 ปี คือก่อนปี พ.ศ. 2558
--ผู้ที่ประสงค์จะขอรับประวัติการรักษาของตนเอง สามารถติดต่อ #ห้องเวชระเบียน งานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563
โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ ถนนวิชยานนท์ ตำบลช้างม่อย อำเภอ เมือง เชียงใหม่ 053-233-214 ,053-233-215 ,053-233-216
#จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
ซอคเกอร์ลีก

Gallery

  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อมูลบริการ   - ติดต่อเรา   + ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - หนังสือสั่งการ/กฎหมาย/ระเบียบ   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่