ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

เทศบาลนครเชียงใหม่ สู้ภัยโควิด-19 วันที่ 25 พ.ย. 63


26 พฤศจิกายน 2563 111
เทศบาลนครเชียงใหม่ สู้ภัยโควิด-19 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563
- ศปก.ทน.ชม.โดยนายดนัย สารพฤกษ์ ผอ.ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ เจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุขฯ เจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่สุขาภิบาลแขวง ร่วมกับ ศปก.จ.ชม. และคณะทำงาน ศปก.จ. ทุกภาคส่วน ลงพื้นที่สุ่มตรวจ กำกับ ติดตาม และประเมินผลสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 3 แห่ง ได้แก่
1. ร้านฮอมบาร์
2. ร้านท่าช้าง
3. ร้านลิซึ่ม
พบว่า ผู้ประกอบการสถานบริการทุกแห่งให้ความร่วมมือตามมาตรการฯ​ เป็นอย่างดี ทั้งนี้ ศปก.จ. ได้กำชับให้สถานประกอบการต่างๆ ดำเนินการป้องกันโรคตามมาตรการที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัดต่อไป
- แขวงกาวิละ พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณสะพานเหล็ก และม้านั่งเชิงสะพานเหล็ก
- แขวงศรีวิชัย พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณชุมชนป่าห้า
 
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อมูลบริการ   - ติดต่อเรา   + ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - หนังสือสั่งการ/กฎหมาย/ระเบียบ   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่