ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย จัด Onestop Service ลงทะเบียน คนละครึ่ง


24 พฤศจิกายน 2563 116
เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย จัด Onestop Service ลงทะเบียน #คนละครึ่ง สำหรับผู้ประกอบร้านค้าในเขตเทศบาลฯ วันที่สอง
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 นายณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นายวรเชษฐ์ ไชยหล้า ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน รักษาราชการหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ธนาคารกรุงไทย ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกในการให้บริการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่ง” สำหรับผู้ประกอบการร้านค้าในเขตเทศบาลฯปัญหาผู้ประกอบการร้านค้าเตรียมเอกสารไม่ครบ เช่น ไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือ ไม่มีรูปร้านค้า โดยเจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการให้ทราบอย่างถูกต้อง ณ บริเวณห้องโถง อาคาร 5 สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่
เรายังจัดจุดบริการรับลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งอีก 4 จุด 4 วัน
- วันจันทร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 / เวลา 09.00 - 12.00 น. / ณ ห้องโถง อาคาร 5 ชั้น 1 สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่
- วันอังคาร ที่ 24 พฤศจิกายน 2563 / เวลา 09.00 - 12.00 น. / ณ บริเวณตลาดศิริวัฒนา
- วันพุธ ที่ 25 พฤศจิกายน 2563 / เวลา 16.00 - 18.00 น. / ณ กาดมณี ข้างศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่
- วันศุกร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 / เวลา 15.30 - 18.00 น. / ณ บริเวณตลาดนัดใจแก้ว
*****ข้อมูลและเอกสารสำคัญเพื่อประกอบการลงทะเบียน*****
***คุณสมบัติและประเภทร้านค้าที่สามารถเข้าร่วมโครงการ***
1. เป็นกิจการประเภท ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม/สินค้าทั่วไป ซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายย่อย
2. ไม่ได้จดทะเบียนในรูปแบบนิติบุคคล
3. ไม่เป็นร้านค้าสะดวกซื้อที่เป็นธุรกิจเฟรนไชส์
***เอกสารประกอบการรับสมัคร***
1. แบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมโครงการ ยื่นขอรับได้ที่ ธ.กรุงไทยทุกสาขา
 
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อมูลบริการ   - ติดต่อเรา   + ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - หนังสือสั่งการ/กฎหมาย/ระเบียบ   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่