ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


18 พฤศจิกายน 2563 22
เมื่อวันที่ 18 พฤศิจกายน 2563 พลโทภาณุ โรจนวสุ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์และกรมธนารักษ์ โดยนางบุษกร ปราบณศักดิ์ รองอธิบดีด้านบริหาร กรมธนารักษ์ และ ดร.ดนุวิศ สาคริก รองคณบดีฝ่ายวิชาการและรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ นิด้า นำคณะข้าราชการ จำนวน 33 ท่่าน เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับ #เชียงใหม่เมืองอัจฉริยะและนวัตกรรมของเทศบาลนครเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่
 

Gallery

  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อมูลบริการ   - ติดต่อเรา   + ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - หนังสือสั่งการ/กฎหมาย/ระเบียบ   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่