ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

ประชุมจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน


17 พฤศจิกายน 2563 26

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง เทศบาลนครเชียงใหม่ ประจำปี 2564 ในที่ประชุมได้พิจารณาประกาศจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควันและพิจารณาร่างแผนศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน ประจำปี 2564 เพื่อให้การทำงานเป็นไปตามนโยบายของจังหวัดเชียงใหม่ และเตรียมความพร้อมในการรับมือและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเอื้องคำ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่
 
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อมูลบริการ   - ติดต่อเรา   + ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - หนังสือสั่งการ/กฎหมาย/ระเบียบ   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่