ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

รับมอบบ้านซ่อมแซมที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ


16 พฤศจิกายน 2563 25
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และคณะกรรมการชุมชน เครือข่ายด้านที่อยู่อาศัย รับมอบบ้านหลังซ่อมแซม ได้แก่ชุมชนหนองหอย (จำนวน 1 หลัง) ชุมชนแจ่งหัวริน (จำนวน 1 หลัง ) และชุมชนศรีวิชัย (จำนวน 1 หลัง) ซึ่งเทศบาลนครเชียงใหม่ร่วมกับสภาองค์กรชุมชน เทศบาลนครเชียงใหม่ ดำเนินตามโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้ประสบภัยพิบัติเทศบาลนครเชียงใหม่.
 

Gallery

  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อมูลบริการ   - ติดต่อเรา   + ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - หนังสือสั่งการ/กฎหมาย/ระเบียบ   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่