ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

อบรมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเตรียมพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยช่วงยี่เป็ง


20 ตุลาคม 2563 23

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมบัวตอง อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงใหม่ นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรมและสาธิตการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อฝึกอบรมแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยกับเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่ ให้มีความรูู้ความเข้าใจวิธีการป้องกันอัคคีภัย การดับเพลิง การรู้จักการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยต่างๆได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัยในช่วงการจัดงานยี่เป็งเชียงใหม่ที่กำลังจะมาถึงช่วงปลายเดือนตุลาคม ซึ่งการฝึกอบรมจะแบ่งเป็น 2 ภาค คือ #ภาคฝึกอบรม วิธีการใช้อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ วิธีการดับเพลิงและ #ภาคปฏิบัติ โดยจำลองเหตุการณ์เกิดเพลิงไหม้ ในวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ณ ข่วงประตูท่าแพ
 
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อมูลบริการ   - ติดต่อเรา   + ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - หนังสือสั่งการ/กฎหมาย/ระเบียบ   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่