ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

เกิดกลุ่มควันใจกลางเมืองเข้าระงับเหตุ


20 ตุลาคม 2563 38
14 ตุลาคม 2563 เวลา 15.00 น งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงใหม่ เข้าไประงับเหตุเกิดกลุ่มควัน บริเวณชั้นที่ 2 อาคารแห่งหนึ่ง ด้านข้างโรงเรียนยุพราช โดยทำการระบายควัน ใช้เครื่องตรวจจับความร้อน หาจุดที่มาของกลุ่มควัน แต่ไม่พบเหตุ จึงทำการแจ้งให้เจ้าหน้าที่ช่างของอาคารเข้ามาตรวจสอบระบบต่างๆ ภายในอาคารเพื่อหาสาเหตุต่อไป
 

Gallery

  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อมูลบริการ   - ติดต่อเรา   + ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - หนังสือสั่งการ/กฎหมาย/ระเบียบ   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่