ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

เทศบาลนครเชียงใหม่ สู้ภัยโควิด-19 วันที่ 9-10 ต.ค. 63


14 ตุลาคม 2563 26
ทีมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค เทศบาลนครเชียงใหม่ (ศปก.ทน.ชม) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่ ลงพื้นที่ในการกำกับติดตาม และให้คำแนะนำสถานประกอบการ ในการจัดคอนเสริร์ค ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID 19) ณ โครงการ Weave Artisan Society # Yellow Pug
- แขวงกาวิละ พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณวัดเกตการาม สะพานจันทร์สมอนุสรณ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ และสะพานข้ามไปโรงเรียนมงฟอร์ต
- แขวงศรีวิชัย พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณชุมชนทานตะวัน ชุมชนเจดีย์ปล่องโรงเรียนอนุบาลสวนน้อย
 
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อมูลบริการ   + ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - หนังสือสั่งการ/กฎหมาย/ระเบียบ   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่