ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่


12 ตุลาคม 2563 33
เข้าเยี่ยมคารวะนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
__วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้องรับรองชั้น 4 อาคาร 5 สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ นายเควิน ฉ็อก ( Mr. Kevin Cheok) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมทั้งได้หารือกับนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ในประเด็นต่างๆ อาทิ มาตรการการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทั้งระหว่างและหลังการแพร่ระบาด ประเด็นความท้าทายต่างๆในการบริหารเมืองเชียงใหม่ เช่น การจัดการขนส่งสาธารณะ สมาร์ท ซิตี้ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวเชียงใหม่ รวมทั้งได้หารือเกี่ยวกับความสำคัญของการศึกษาต่อการพัฒนาประเทศ ตลอดจนความร่วมมือต่างๆ ระหว่างไทยและสิงคโปร์ในอนาคต
Friday 9ᵗʰ October, 2020 at 11.00 hrs.
Reception room, 4ᵗʰ floor, 5ᵗʰ Building, Chiang Mai Municipality Office
Mr.Kevin Cheok, Ambassador of the Republic of Singapore to Thailand paid his courtesy visit to Mr.Tussanai Buranupakorn, Mayor of Chiang Mai Municipality with the purpose of discussion in a mutual interests. Several issues have been addressed such as the successful efforts to battle the COVID-19 of Thailand and the next phase of administration for the economy’s recovery, the challenges in the administration of the Chiang Mai Municipality in transportation, smart city, development of quality of life of people, the importance of education as the key development factor for the development of the country, and the cooperation between Thailand and Singapore in the future.
 

Gallery

  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อมูลบริการ   + ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - หนังสือสั่งการ/กฎหมาย/ระเบียบ   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่