ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

กำจัดวัชพืช ในลำเหมืองของชุมชนศรีปิงเมือง


18 กันยายน 2563 26
วันพฤหัสบดี ที่17 กันยายน 2563เจ้าหน้าที่งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบระบายน้ำ ของส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักการช่าง เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับ มทบ.33 ได้ทำการกำจัดวัชพืช ในลำเหมืองของชุมชนศรีปิงเมือง โซนหลังวัดศรีปิงเมือง ลำเหมืองรินแก้ว เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ในเขตชุมชน และพื้นที่ใกล้เคียง และกำลังพลทหาร เจ้าหน้าที่แขวงเม็งราย เจ้าหน้าที่งานบำรุงและซ่อมแซมระบบระบายน้ำ ส่วนช่างสุขาภิบาล พร้อมเครื่องจักร เข้าดำเนินการตลอดทั้งสาย ซึ่งลำเหมืองจุดนี้ได้ไหลไปทางด้านหลังธนาคารกรุงไทย สาขาแยกสนามบิน ที่ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ตั้งเครื่องสูบน้ำพื่อระบายน้ำลงคลองแม่ข่า ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
   
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อมูลบริการ   + ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - หนังสือสั่งการ/กฎหมาย/ระเบียบ   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่