ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

เทศบาลนครเชียงใหม่ สู้ภัยโควิด-19 วันที่ 16 ก.ย. 63


17 กันยายน 2563 32
เทศบาลนครเชียงใหม่ สู้ภัยโควิด-19 วันที่ 16 กันยายน 2563
- แขวงศรีวิชัย พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณชุมชนควรค่าม้า
- แขวงเม็งราย พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์ มูลนิธิมิสซังคาทอลิค บ้านเบธาราม และสะพานลอยหน้าวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่
- แขวงกาวิละ พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณสะพานลอยหน้าโรงเรียนปริ้นส์ฯ สะพานลอยหน้า รพ.แมคคอมิค และวัดเชตุพน
- แขวงศรีวิชัย พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณที่ว่าการอำเภอเมือง (เดิม) ชุมชนหมื่นเงินกอง และ ร้านอินฟินิตี้
- ฝ่ายบริการสาธารณสุข สำนักการสาธารณสุขฯ งานสุขาภิบาล แขวงกาวิละ และฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ ทีมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค เทศบาลนครเชียงใหม่ (ศปก.ทน.ชม) ร่วมกับ เจ้าหน้าตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรแม่ปิง ร่วมลงพื้นที่ กำกับติดตาม และให้คำแนะนำสถานประกอบการให้ปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ร้านเดอะกู๊ดวิว บาร์ แอนด์ เรสเตอรองท์ และ เดอะริเวอร์ไซด์ บาร์ แอนด์เรสเตอรองท์
 
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อมูลบริการ   + ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - หนังสือสั่งการ/กฎหมาย/ระเบียบ   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่