ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

ประชุมในการนำเสนอแนวคิดการพัฒนาระบบจักรยาน


17 กันยายน 2563 52
วันที่ 15 กันยายน 2563 พลโท ภาณุ โรจนวสุ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานในการนำเสนอแนวคิดการพัฒนาระบบจักรยาน ในชื่อกิจกรรม “เทศกาลปั่นวันติ๊ด ลดมลพิษทางอากาศ” โดยมี นายไพศาล สุรธรรมวิทย์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นายมนต์ชัย พงษ์เกียรติก้อง รองปลัดเทศบานครเชียงใหม่ ผู้แทนจากสภาลมหายใจเชียงใหม่ ผู้แทนจากกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ เครือข่ายภาคประชาสังคม และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมเอื้องคำ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่
 
 

Gallery

  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อมูลบริการ   + ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - หนังสือสั่งการ/กฎหมาย/ระเบียบ   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่