ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

เทศบาลนครเชียงใหม่ สู้ภัยโควิด-19 วันที่ 13-14 ก.ย. 63


15 กันยายน 2563 89
เทศบาลนครเชียงใหม่ สู้ภัยโควิด-19 วันที่ 13-14 กันยายน 2563
- นายธวัขชัย กันทะวันนา ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจให้คำแนะนำด้านการสุขาภิบาลสถานที่จำหน่ายอาหาร ประเภทตลาดนัด ตามเกณฑ์มาตรฐานตลาดนัดน่าซื้อของกรมอนามัย และการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ณ ตลาดนัดชุมชนศรัทราวัดเมืองกาย
- ฝ่ายบริการสาธารณสุข สำนักการสาธารณสุขฯ และงานสุขาภิบาล แขวงนครพิงค์ พร้อมทีมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค เทศบาลนครเชียงใหม่ (ศปก.ทน.ชม) ร่วมกับ เจ้าหน้าตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรแม่ปิง ร่วมลงพื้นที่กำกับติดตาม และให้คำแนะนำสถานประกอบการให้ปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานประกอบการ ที่ร้าน HI Class และร้านอาหาร @ขัวเหล็ก
- แขวงเม็งราย พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณสะพานลอยถนนมหิดล สวนสาธารณะป้อมหายยา สะพานลอยหน้าโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (ฝ่ายประถม) และถนนเจริญประเทศ
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่