ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

ตรวจเยี่ยมตรวจสภาพคลองแม่ข่าบริเวณสะพานบุญ 1 และบริเวณถนนมหิดล


15 กันยายน 2563 164
วันที่ 10 กันยายน 2563 นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ น.อ.ฤทธิชัย อิ่มใจ ผอ.กอ.รมน.จ.ชม. พ.อ.บุญญฤทธิ์ เกษตรเวทิน รอง.ผบ.มทบ.33 และ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมตรวจสภาพคลองแม่ข่าบริเวณสะพานบุญ 1 และบริเวณถนนมหิดล เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมของรัฐมนตรีว่าการมหาดไทย ในการนี้ ได้มีการปลูกต้นทองอุไรจำนวน 100 ต้นซึ่งได้รับการสนับสนุนจากคุณ ช้องนาง พงศ์เดชชัย ประธานกิติมศักดิ์ มูลนิธิรุ่งอรุณ และคุณณัฐยาญน์ สร้างกุศลวงศ์ ประธานมูลนิธิ รุ่งอรุณ ณ จุดสะพานมหิดล
 
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่