ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

เทศบาลนครเชียงใหม่ สู้ภัยโควิด-19 วันที่ 10 ก.ย. 63


15 กันยายน 2563 52
เทศบาลนครเชียงใหม่ สู้ภัยโควิด-19 วันที่ 10 กันยายน 2563
- นายณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นายดนัย สารพฤกษ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ นายธวัชชัย กันทะวันนา ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุขฯ พร้อมทีมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค เทศบาลนครเชียงใหม่ (ศปก.ทน.ชม) ร่วมกับ เจ้าหน้าตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่ และสถานีตำรวจภูธรภูพิงค์ฯ ร่วมลงพื้นที่กำกับ ติดตาม และประเมินผลสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ เพื่อการกำกับติดตาม และให้คำแนะนำสถานประกอบการให้ปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานประกอบการ ดังนี้
1 .ร้าน โซลอี่ อิน เยลโล่
2. ร้าน Infinity Club
3. ร้าน TWJ บาร์
- แขวงเม็งราย พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณช่างฆ้อง วัดพันตอง วัดลอยเคราะห์ ไนท์บาร์ซ่าและวัดศรีดอนไชย
- แขวงกาวิละ พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณสะพานเหล็ก และม้านั่งเชิงสะพานเหล็ก
 
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่