ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

เก็บตัวอย่างผักและผลไม้ตรวจหาสารปนเปื้อนสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค


07 สิงหาคม 2563 30
วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 8.30 น. งานคุ้มครองผู้บริโภค ฝ่ายบริการสาธารณสุข สำนักการสาธารณสุขฯ ร่วมกับ หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร(Mobile Unit for food safety ) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจเฝ้าระวังการปนเปื้อนสารเคมี ในอาหาร ประเภทผักและผลไม้ดอง เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัย ณ ตลาดเมืองใหม่และแหล่งค้าส่งอาหารโดยรอบ.
 
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อมูลบริการ   + ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - หนังสือสั่งการ/กฎหมาย/ระเบียบ   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่