ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

ร่วมกับปศุสัตว์จัดกิจกรรมตลาดประตูเชียงใหม่สะอาด


07 สิงหาคม 2563 25
วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 น. นายธวัชชัย กันทะวันนา ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการสาธารณสุข สำนักการสาธารณสุขฯ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงใหม่ และผู้ประกอบการตลาดประตูเชียงใหม่ ร่วมดำเนินกิจกรรม "รณรงค์ตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย " กิจกรรมประกอบด้วย
- การสุ่มเก็บตัวอย่างอาหาร ผัก และผลไม้ เพื่อตรวจเฝ้าระวังการปนเปื้อนสารเคมี ได้แก่ สารกันรา สารฟอกขาว สารบอแร็กซ์ ฟอร์มาลีน และยาฆ่าแมลง
- การตรวจให้คำแนะนำตามข้อกำหนดสุขาภิบาลตลาดสดและร้านจำหน่ายอาหาร ตามข้อกำหนดการสุขาภิบาลอาหาร
-การล้างเขียงสะอาดตามหลักสุขาภิบาล
- การตรวจติดตาม การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ณ ตลาดประตูเชียงใหม่.
 
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อมูลบริการ   + ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - หนังสือสั่งการ/กฎหมาย/ระเบียบ   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่