ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

ฝึกอบรมสัมมนาและเสริมสมรรถภาพเจ้าหน้าที่ดับเพลิง


06 สิงหาคม 2563 26
ฝึกอบรมสัมมนาและเสริมสมรรถภาพเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
---นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดฝึกอบรมสัมมนาและส่งเสริมสมรรถภาพเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2563 โดยมีนางทิฆัมพร ตันวัฒนะ ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายอินสอน บุญเผือก หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ่าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 122 คน เข้ารับการอบรม โครงการฝึกอบรมดังกล่าว จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ความเข้าใจถึงวิธีการช่วยเหลือผู้ประสบภัย เรียนรู้วิธีการใช้อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ณ ห้องประชุมบัวตอง สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ เมื่อวันที 5 สิงหาคม 2563
 
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อมูลบริการ   + ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - หนังสือสั่งการ/กฎหมาย/ระเบียบ   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่