ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

เทศบาลนครเชียงใหม่ สู้ภัยโควิด-19 วันที่ 30 ก.ค. 2563


31 กรกฎาคม 2563 21
เทศบาลนครเชียงใหม่ สู้ภัยโควิด-19 วันที่ 30 กรกฎาคม 2563
- งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมชุมชน ฝ่ายบริการสาธารณสุข สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด แขวงศรีวิชัย โดยความร่วมมือของแม่ค้า พ่อค้าและผู้ประกอบการตลาดต้นพยอม ร่วมดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day การล้างตลาดสะอาด ตามหลักสุขาภิบาล และทำความสะอาดพื้นที่ตลาดตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ที่มาจับจ่ายซื้ออาหารและสินค้าในตลาดที่สะอาด ปลอดภัย
- ฝ่ายบริการสาธารณสุข สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับผู้ประกอบการตลาดมิ่งเมือง ร่วมดำเนินกิจกรรม “รณรงค์ตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย”
- งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมชุมชน ฝ่ายบริการสาธารณสุข สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาดแขวง และผู้ประกอบการตลาด ร่วมดำเนินการล้างตลาดสะอาด ตามหลักสุขาภิบาล และทำความสะอาดพื้นที่ตลาดเ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ตลาดบริบูรณ์ ตลาดช้างเผือก ตลาดวโรรส และตลาดมิ่งเมือง
- งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมชุมชน ฝ่ายบริการสาธารณสุข สำนักการสาธารณสุขฯ งานรักษาความสะอาด แขวงนครพิงค์ และผู้ประกอบการตลาดเมืองใหม่ ร่วมดำเนินกิจกรรมรณรงค์ล้างตลาดสะอาด ตามหลักสุขาภิบาล และการทำความสะอาดพื้นที่ตลาด ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของเทศบาลนครเชียงใหม่ ณ ตลาดเมืองใหม่
- แขวงศรีวิชัย พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณสุสานช้างเผือก บ้านพักเจ้าหน้าที่สุสาน และ วัดปราสาท
- แขวงกาวิละ พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณสะพานเหล็ก และม้านั่งเชิงสะพาน
- แขวงเม็งราย พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณวัดดาวดึงษ์ วัดเมืองมาง และสุเหร่าบ้านฮ่อ
 
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อมูลบริการ   + ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - หนังสือสั่งการ/กฎหมาย/ระเบียบ   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่