ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

โรงเรียนเทศบาลวัดกู่คำจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้​ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ


30 กรกฎาคม 2563 35
29​ กรกฎาคม​ วันภาษาไทยแห่งขาติ​ โรงเรียนเทศบาลวัดกู่คำจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้​ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ​เพื่อให้นักเรียนประยุกต์ใช้ความรู้ภาษาไทยในหลากหลายแง่มุมที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน กิจกรรมต่างๆ ได้แก่การอ่าน​ การเขียน​ การพูด​ แสดงบทบาทสมมุติ​ วาดภาพระบายสี​ การคัดลายมือ​ การแสดงศิลปะพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ไทย​ รวมทั้งมอบรางวัล​เรียนดีให้กับนักเรียนและคุณครูผู้ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยและศิลปวัฒนธรรมไทย
 
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อมูลบริการ   + ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - หนังสือสั่งการ/กฎหมาย/ระเบียบ   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่