ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

เทศบาลนครเชียงใหม่ สู้ภัยโควิด-19 29 ก.ค. 2563


30 กรกฎาคม 2563 26
เทศบาลนครเชียงใหม่ สู้ภัยโควิด-19 วันที่ 29 กรกฎาคม 2563
- แขวงศรีวิชัย พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณชุมชนป่าห้า และชุมชนสวนดอก
- แขวงกาวิละ พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณวัดกู่คำ และ วัดหนองป่าครั่ง
- แขวงเม็งราย พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณวัดช่างฆ้อง วัดพันตอง วัดลอยเคราะห์ วัดหมื่นตูม และวัดผ้าขาว
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อมูลบริการ   + ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - หนังสือสั่งการ/กฎหมาย/ระเบียบ   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่